Actievoorwaarden

 

Actievoorwaarden Winactie Negenmaandenbeurs 2024

 

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Baby Case B.V., gevestigd te Diessen
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats door het volledig invullen van het contactformulier Winactie Negenmaandenbeurs 2024 op de website drbrowns.nl, waarbij Deelnemer aangeeft de maandelijkse nieuwsbrief van Dr. Brown’s te willen ontvangen.
 3. De actie geldt alleen tijdens de periode van 12 februari 8.00 uur t/m 17 februari 24.00 uur 2024. Bekendmaking winnaars uiterlijk 22 februari 2024. Bij deze winactie worden er na afloop van de actieperiode 4 x Dr. Brown’s Options+ Anti-colic bottle Giftset Standaard halsfles glas (1x per beursdag) verloot. Elke winnaar ontvangt 1 prijs.
 4. Alleen personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland of België komen in aanmerking om te winnen.
 5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Baby Case B.V en hun familieleden.
 6. Baby Case B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 7. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Baby Case B.V. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website en op de social mediapagina’s van Dr. Brown’s bekend te maken.
 8. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt voor de communicatie over de uitslag van de actie en voor het verzenden van de nieuwsbrief van Dr. Brown’s. 
 9. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 10. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het e-mail adres dat is ingevuld op het contactformulier.
 11. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 12. Baby Case B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 13. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 14. In gevallen waarin spelregels niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Baby Case B.V.
 15. Baby Case B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze spelregels gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 16. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande spelregels en met onze privacyverklaring.